Press "Enter" to skip to content

Historie sportovní haly


Sportovní hala slouží občanům města 18 let.
(2001 – 2019)

Dne 6. Dubna 2001
byla slavnostně otevřena a předána do zkušebního
provozu sportovní hala v Týně nad Vltavou.

Pokud se podíváme do nedávné historie, zjistíme, že zrod této haly nebyl vůbec jednoduchý a trval dlouhých 13 let. Ale popořádku – výstavba haly začala v roce 1988 v akci „Z“ pro později narozené tato akce znamenala,
že na výstavbě se podíleli převážně občané a místní podniky bez nároku na mzdu. V případě haly to znamenalo především přípravné práce a práce na základové desce.

Samotnou montáž skeletu haly provedly pozemní stavby Plzeň, topení
Vodní stavby, instalaci rozvodů vody a kanalizace Jivak České Budějovice,
elektro práce JČE ČB a to vše v celkovém rozpočtu 10 milionu korun československých.
Hala měla být předána do užívání v lednu 1990. To se již bohužel nestalo.

Dále zápisy z kroniky města:
Rok 1991 – hala se stále staví
Rok 1994 – hala není stále dokončena,
je částečně zakonzervována
a částečně pronajata na jiné účely
Rok 1996 – hala chátrá.

Pak nastalo období, kdy se rozhodovalo jak do budoucna s halou naložit,
byly návrhy na využití jako výrobní hala, různé pronájmy až po zbourání.

Naštěstí zvítězil zdravý rozum a zastupitelstvo města rozhodlo o dostavbě
s novým povrchem, squashovými kurty a zázemím pro sportovce v podobě
nových šaten a sociálního zařízení. Ale to se již psal rok 2000.

Práce na dostavbě již pokračovaly rychle,
6. dubna 2001 byla hala předána do zkušebního provozu.

Hned po jejím předání zde našly nový domov sportovní kluby
jako například basketbal, squash, stolní tenis, fotbal, florbal,
cvičení žen a další.

Nesmíme opomenout ani Týnské školy, které vyplňují prostor
zejména v dopoledních hodinách. V současné době jsou uzavřeny
smlouvy o sezonním pronájmu SH s 21 sportovními kluby a jednotlivci,
kteří v hale odsportují ročně 5856 hodin což představuje
cca 58 000 sportovců.

O sportování v hale ze strany široké veřejnosti regionu Vltavotýnska
vždy byl a je velký zájem, o čemž skutečnost, že je velký sál SH na
zimní sezónu vyprodán již v měsíci červnu.

Nárůst návštěvníků SH oproti roku 2011, kdy se začala sledovat
návštěvnost činí 32%. V současné době patří Týnská hala mezi špičku
v kraji a určitě by dobře obstála i v celorepublikovém měřítku.

Město Týn nad Vltavou a Vltavotýnská realitní společnost
věnují provozu haly stálou pozornost, v letech 2014 – 2015
bylo provedeno zateplení pláště haly formou výměny kopilitových
stěn a tím zlepšení komfortu pro sportovce a diváky v průběhu
mrazivých dnů nehledě na úsporu tepelné a elektrické energie.

Úspora tepelné energie v roce 2015 oproti roku 2013 činila vyjádřeno
penězi 180.000,- Kč, u elektrické energie činila úspora díky lepším
světelným podmínkám 20.000,- Kč.

V rámci rozšiřování sportovišť se podařilo zřídit kondiční fitness
v prvním patře budovy. Cílem je usilovat o maximální spokojenost
všech návštěvníků sportovní haly.

Závěrem je potřebné poděkovat zakladatelům sportovní haly
z osmdesátých let za odvahu pustit se do stavby, dále zastupitelstvu
z konce devadesátých let za rozhodnutí halu dostavět a zprovoznit,
všem, kteří se na stavbě a zprovoznění podíleli, personálu SH
a to jak bývalému tak i současnému za péči kterou věnují provozu
sportovní haly, všem sponzorům a zejména organizaci,
jejíž znak je uprostřed velkého sálu a to Městu Týn nad Vltavou.

Sportovcům těm soutěžním přeji, aby se jim zde dařilo sbírat
cenné kovy, aby se umisťovali na čelních místech tabulek a žebříčků,
amatérským sportovcům přeji aby jim návštěva SH přinášela
spokojenost z pohybu a radost ze setkaní s přáteli.

Těm začínajícím sportovcům přeji, aby našli vztah k pravidelnému
sportování, aby si zde našli nové kamarády
a rádi se do haly i po letech vraceli.

Samotné sportovní hale popřejme do dalších let mnoho spokojených
stávajících i nových návštěvníků, aby byla v dobré kondici
a aby byla zařízením, na které můžeme být všichni právem pyšní.

Ing. Jiří Vránek
ředitel společnosti


Sportovní hala je tu pro vás – více o naší hale zde


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ